Diensten

Wat doet King Speelautomaten voor u?

King Speelautomaten neemt al het werk uit uw handen en verzorgen het hele traject wat nodig is om een vergunning te verkrijgen. Dit begint bij het oriënterende gesprek wat we met u als eigenaar van een horeca gelegenheid hebben en zal eindigen als we de vergunning hebben verkregen voor het aanwezig hebben van kansspelautomaten. 

Wat voor horeca inrichting heeft u?

Welke automaat er in uw horeca gelegenheid geplaatst kan worden, is afhankelijk van de wetgever. De wet maakt namelijk onderscheid tussen de volgende inrichtingen:

1.1 Laagdrempelige inrichtingen zijn alle inrichtingen die geen hoogdrempelige inrichting zijn, maar waaraan wel vergunning is verleend op basis van de Drank- en Horecawet of waarvan de ondernemer inschrijfplichtig en ingeschreven is bij het Bedrijfschap Horeca & Catering. Voorbeelden hiervan zijn: cafetaria, pizzeria, broodjeszaak/lunchroom etc.. 

2.1 Hoogdrempelige inrichtingen zijn alle inrichtingen waaraan een  Drank- en Horecawet vergunning is verleend en nog van kracht is. Waar het café/restaurant bezoek op zichzelf staat en waar geen andere activiteitenplaatsvinden waaraan een zelfstandige betekenis kan worden toegekend en waaraan de activiteiten in belangrijke mate zijn gericht op publiek van 18 jaar en ouder. 

3.1 Samengestelde inrichtingen zijn hoogdrempelige inrichtingen binnen een laagdrempelige inrichting. Hoe deze samengestelde inrichting tot stand komt is afhankelijk van de gemeente waar u een vergunning wilt aanvragen. 

De gemeente verstrekt deze vergunning na toetsing van het bedrijf en beslist dan aan de hand van de WodK of het een hoog- dan wel laagdrempelig of samengestelde inrichting is. King speelautomaten zal ook deze zorg voor u wegnemen en optreden als gemachtigde van uw horeca gelegenheid.